Prosessiventtiilin tiiviyteen ja kulumiseen vaikuttavat tekijät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-06-11
Department
Major/Subject
Soveltava materiaalitiede
Mcode
MT3001
Degree programme
MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
88 + 37
Series
Description
Supervisor
Hannula, Simo-Pekka
Thesis advisor
Ruhanen, Jari
Lotta, Juho
Keywords
tiiviys, vuoto, palloventtiili, tiiviste, kaasu
Other note
Citation