Försök att bestämma i vilka förhållanden till varandra de olika fiberlängderna i granslip böra stå för att tidnings pappersmassa, bestående av 10% sulfit- och 5% sulfatcellulosa samt 85% granslip, skall urvattna snabbt, på cirka sek. i arkapparaten, men tillika bilda en pappersbana, som uppfyller för högvärdigt tidningspapper gällande internationella fordringar

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1935
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
38 s. + liitt. 17
Series
Description
Supervisor
Brax, Andres Johannes
Keywords
Other note
Citation