Data transmission of inverter-based photovoltaic system targeted for consumers

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Automaation tietotekniikka
Mcode
AS-116
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 65 + liitt. (+2)
Series
Abstract
The functional parts of photovoltaic (PV) system targeted for consumers are solar cells and an inverter. System yields power at maximum 10 kW. PV-systems normally include some kind of user interface for data acquisition from inverter's power generation statistics. However, if user interface is wanted to have access to up-to-date information of power generation, data transfer throughout the system must be organized. In this thesis typical features and limitations of data transmission in existing PV-systems are sorted out. Moreover, system users' requirements for data transmission are observed. 6LoWPAN is a fairly new standard for wireless networks. It enables leveraging of IPv6-prorocol in embedded devices. In the practical section of this thesis one part of data transmission in a PV-system is carried out utilizing 6LoWPAN. While doing this, we evaluate i) the applicability of 6LoWPAN-standard to PV-system by the extent user imposed requirements are met and ii) how the commissioning of 6LoWPAN contributes to wireless networks.

Kuluttajalle suunnatun invertteripohjaisen aurinkosähköjärjestelmän toiminnalliset osat ovat aurinkopaneelisto ja invertteri. Järjestelmän tehontuotto on alle 10 kW. Tyypillisesti järjestelmän tehontuoton seurantaa varten on olemassa käyttöliittymä. Jotta käyttöliittymä saisi ajantasaista tietoa invertteriltä, on aurinkosähköjärjestelmän tiedonsiirtoa koordinoitava. Tässä diplomityössä selvitetään järjestelmän tiedonsiirron tyypilliset piirteet ja rajoitteet tarkastelemalla markkinoilla olevia aurinkosähköjärjestelmiä, sekä järjestelmän käyttäjien vaatimukset tiedonsiirrolle. 6LoWPAN on verraten uusi langattomien verkkojen standardi, joka mahdollistaa IPv6- osoiteavaruuden käytön sulautetuissa laitteissa. Tämän diplomityön käytännön osiossa toteutetaan osa aurinkosähköjärjestelmän tiedonsiirrosta 6LoWPAN- tekniikan avulla. Samalla arvioidaan i) järjestelmän käyttäjien vaatimusten perusteella 6LoWPAN- standardin soveltuvuutta ko. järjestelmän sekä ii) standardin käyttöönoton tuomia etuja langattomissa verkoissa.
Description
Supervisor
Koskinen, Kari
Thesis advisor
Strömman, Mika
Keywords
photovoltaic system, aurinkosähkö, inverter, invertteri, wireless, langaton, 6LoWPAN, 6LoWPAN
Other note
Citation