Using web analytics for improving a web service

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
vi + 42 s.
Series
Abstract
The goal of this research was to define a process for using web analytics for improving a web service. An iterative process is presented for setting up web analytics tracking and visualizing the collected data in a business dashboard. The process includes identifying key stakeholders for the dashboard, defining business goals to track and improve, and setting up the analytics tracking and visualizing the results. As a case example the defined process was used for improving Audiodraft web service.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli esittää prosessi verkkopalvelun kehittämiseksi webanalytiikan avulla. Tutkimus esittää iteratiivisen prosessin webanalytiikan keräämisen rakentamiseen ja kerätyn datan visualisoimiseen. Prosessi sisältää avainhenkilöiden tunnistamisen, parannettavien liiketoimintatavoitteiden määrittelemisen sekä webanalytiikan keräämisen asentamisen ja tulosten visualisoinnin. Määritettyä prosessia käytettiin esimerkkinä Audiodraft verkkopalvelun parantamiseksi.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Yli-Hollo, Teemu
Keywords
web analytics, webanalytiikka, web services, verkkopalvelut, startups, startup yritykset, business dashboard
Other note
Citation