Sisältötuotantoyrityksen arvonmääritys: Audiovisuaalisten sisältötuotantoyritysten arvonmuodostuksen selittäminen yritysten taloudellisten ja ei-taloudellisten muuttujien avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Laskentatoimi, Media, Viestintä, Sisältötuotanto, Yrityksen arvo, Arviointi, Mallit
Other note
Citation