Projektering av ett träsliperi för en årsproduktion av 30 000 tons luftton massa; trämassan är avsedd för export och skall utskeppas som 90 procentlig

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1925
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
94
Series
Description
Supervisor
Albrecht, Uno
Keywords
Other note
Citation