Pikaviestinten käyttöönotto ja niistä seuranneet aineettomat hyödyt suomalaisissa yrityksissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Tietojärjestelmätiede
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Tietojärjestelmät, Viestintä, Yritysviestintä, Teknologia, Henkinen pääoma
Other note
Citation