User Experience of Game Development Environments: Can making games be as fun as playing them?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-09-29
Department
Major/Subject
Ohjelmistotuotanto
Mcode
T3003
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
71+7
Series
Abstract
Game industry has grown to be the biggest entertainment industry during the past few years. This has lead to exponential growth of size and complexity of game projects. Good development tools are required in order to work with such complexity. However, the available tools do not meet the expectations of the game teams, even though better tools could save both a lot of time and money. A study about the current state of user experience of game development environments was conducted for this thesis in a game development company. Feedback and experiences were gathered from the members of the game teams using a questionnaire, interviews and shadowing. The collected data was analysed qualitatively classifying the data and the results from the methods. Based on these results improvements were made to the tools used in the company. Based on the results we concluded that the user experience of the game development environments can be significantly improved from their current state. The improvements should focus on allowing the teams to enable faster development iteration speed as well empowering content creators to work without the help of programmers.

Peliteollisuudesta on kasvanut suurin viihdeteollisuuden ala viime vuosien aikana. Siitä johtuen peliprojektit ovat kasvaneet eksponentiaalisesti sekä koossa että kompleksisuudessa. Hyviä työkaluja tarvitaan entistä enemmän sen kokoisen kompleksisuuden kanssa työskentelyyn. Nykyiset työkalut eivät kuitenkaan vastaa pelitiimien odotuksia, vaikka paremmat työkalut voisivat säästää sekä aikaa että rahaa. Tätä diplomityötä varten tehtiin tutkimus pelikehitysympäristöjen käyttäjäkokemuksesta eräässä peliyrityksessä. Pelitiimien jäseniltä kerättiin palautetta ja kokemuksia käyttäen kyselylomaketta, haastatteluja ja varjostusta. Kerätty data analysoitiin laadullisesti luokittelemalla materiaalit ja kerätyt tulokset. Näiden tulosten perusteella yrityksen työkaluihin tehtiin parannuksia. Tulokset osoittivat että pelinkehitysympäristöjen käyttäjäkokemusta voidaan parantaa huomattavasti nykyisestä tilasta. Parannusta kaivataan ainakin kehityksen iteraationopeuteen sekä mahdollistamaan sisällöntuottajien työskentelyn ilman ohjelmoijien apua.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Korpi-Anttila, Jyrki
Keywords
usability, user experience, game development, games, development enviroment, IDE, käytettävyys, käyttäjäkokemus, pelikehitys, pelit, kehitysympäristö, IDE
Other note
Citation