Arvopapereiden lyhyeksimyynti

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Business Law
Yritysjuridiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tiivistelmä Pro Gradu -tutkielma 19. kesäkuuta 2011 Jannika Makkonen ARVOPAPEREIDEN LYHYEKSIMYYNTI TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tavoitteena on kuvata lyhyeksimyynnin kieltämiseen liittyvää problematiikkaa ja hahmottaa voimassaolevaa lainsäädäntökehikkoa aiheen ympärillä. Lisäksi tavoitteena on kuvata ehdotettuja sääntelytoimenpiteitä ja hahmottaa niiden taustalla olevia syitä sekä valottaa riskejä, joita lyhyeksimyyntiin liittyy. Keskeisessä osassa on myös lyhyeksimyyntiin liittyvien markkinoiden rakenteiden kuvaaminen. Koska lyhyeksimyynti toteutetaan lähes aina arvopaperilainauksen avulla, tutkielmassa hahmotetaan myös arvopaperilainauksen käytäntöjä sekä alalla yleisesti käytettyjä puitesopimuksia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lyhyeksimyyntiin liittyvät riskit ovat erittäin monitahoisia ja niiden sääntelyyn liittyvä lainsäädännöllinen kehikko on vielä muotoutumassa. Lyhyeksimyynti tarjoaa merkittäviä etuja markkinoille kuten likviditeetin paranemista sekä informaation parempaa välittymistä arvopapereiden hintoihin. Toisaalta katteeton lyhyeksimyynti aiheuttaa muiden kuin markkinatakaajien käsissä huomattavia arvopapereiden toimitushäiriöiden riskejä. Tähän riskiin tulevassa lainsäädännössä on erityisesti kiinnitetty huomiota. Lyhyeksimyynnin sääntelyllä voidaan nähdä olevan suuri merkitys rahoitusmarkkinoiden järjestelmäriskin kannalta. Osakkeiden lainaus-, ja selvitysketjut välittävät rahoitusmarkkinoiden järjestelmää uhkaavat ongelmat nopeasti ympäri maailmaa. Maksuhäiriötilanteissa ongelmien laajeneminen voidaan estää joustavalla osapuolten keskinäisten velvoitteiden nettouttamisella. Nettoutusdirektiivi sekä rahoitusvakuusdirektiivi luovat lainsäädännöllistä turvaa järjstelmäriskiä vastaan mahdollistamalla nopeamman menettelyn konkurssitilanteessa. Arvopaperilainaus mahdollistaa lyhyeksimyynnin ilman merkittävää riskiä toimitushäiriöstä. Arvopaperilainausmarkkinat perustuvat puitesopimuksiin. Nämä kattavat sopimusmallit tuovat etuja molemmille osapuolille. Ne ovat merkittävä riskienhallinnan keino arvopaperilainaussuhteissa niiden sisältäminen purkuun oikeuttavien ehtojen sekä keskinäisten velvoitteiden kuittaamisen mahdollistavien ehtojen vuoksi. AVAINSANAT lyhyeksimyynti, arvopaperilaiunaus, puitesopimukset
Description
Keywords
lyhyeksimyynti, arvopaperit, arvopaperilainaus, puitesopimukset
Other note
Citation