Maisema edellyttää kehyksen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Photography
Valokuvataiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
62
Series
Abstract
Maisema edellyttää kehyksen niminen opinnäytetyöni koostuu kahdesta osasta: kuvasalkusta, joka sisältää teoksiani opiskeluvuosieni varrelta sekä, kirjallisesta osioista, missä taustoitan kuvilleni ajatuksellisia ja kuvallisia alueita. Kirjallisen osioin alkuun luon katsauksen maisemaan ja maisemavalokuvaan liittyviin käsitteisiin. Teoksieni taustojen ja työskentelyni prosessien aukikirjoittamiseni kautta pyrin tarjoamaan lukijalle näkökulmia maisemavalokuvien katseluun ja maisemaan kulttuurillisena rakennelmana, kehyksenä. Tutkimuskysymykseni hahmottuu valokuvan ja maiseman yhteenliittymien tarkasteluun, missä pohdin minkälaisia merkityksiä valokuvan prosessit ja niiden estetiikka kuljettavat. Viimeisimmässä osiossa tarkastelen maisemavalokuvaa, edellisten kysymyksien ohella, digitaalisuuden ja siihen olennaisesti liittyvien uusien levityskanavien ympäristössä. Menetelmänäni on ollut jäsentää digitaalisen ja analogisen kuvan ulottuvuuksia, sekä pohtia, kuinka ajassamme nämä muutokset ovat tulleet esille.

Kataila's Master's thesis Landscape Imply Framework consist of two parts: the portfolio, which includes a selection of artist's landscape photographs, and the written part, where he is describing the backgrounds and concepts behind the works. The written part begins with defining the terms related to landscape and landscape photography and follows to examining photographic processes and aesthetics. In the end of the portfolio and in written thesis he is examining the dimensions of landscape photography in its two distinctive phases; in the mediums analogue and materiality based past and it's present digitized and networked state.
Description
Supervisor
Parantainen, Jyrki
Thesis advisor
Kurjenluoma, Minna
Keywords
maisema, maisemavalokuva, romantiikka, ylevä, Rückenfiguren, piktorialismi, web-kamerat, landscape, landscape photography, romanticism, sublime, Rückenfiguren, piktorialism, web-camera
Parts
  • Kuvasalkku
Citation