Eräitä perälaatikon reikätelojen aiheuttamia virtaushäviöitä ja turbulenssia koskevia tutkimuksia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1962
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
80
Series
Description
Supervisor
Niskanen, Erkki
Keywords
Other note
Citation