Sisätilan mallinnus - Case Startup Sauna

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-06-08
Department
Major/Subject
Fotogrammetria ja kaukokartoitus
Mcode
M3006
Degree programme
Geomatiikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
74 + 8
Series
Abstract
Tässä työssä tarkastellaan sisätilojen kolmiulotteista mallinnusta käyttäen kolmea erilaista kuvausmenetelmää tilatiedon keräämiseen. Lisäksi pohditaan tiedonkeruun ja -käsittelyn prosesseja ja eri menetelmin tuotetun tilatiedon laatua. Vertailussa on kolme kolmiulotteista pistepilveä. Yksi on tuotettu laserkeilaimella, toinen fotogrammetrisesti valokuvista ja kolmas Matterportin syvyyskamera-pilvipalveluyhdistelmällä. Mallinnuskohteena on Espoossa sijaitseva Startup Sauna. Työssä on pohdittu käytettävyyttä ja perusteltu, miksi perinteinen valokuvaus ja Matterport-kuvaus soveltuvat käytettävyydeltään mallinnustyössä aloittelijoille, ja miksi laserkeilaus puolestaan ei sovellu. Testatuin menetelmin on varsinaisen pistepilvidatan lisäksi mahdollista saada aikaan kolmiulotteisia visuaalisia esityksiä kohteesta. Pistepilvien jatkoprosessointi teksturoiduiksi pintamalleiksi ulottuu tämän työn ulkopuolelle.

This thesis studies indoor 3D modelling using three different imaging methods for collecting spatial data. Additionally data collection and data processing processes are studied and the quality of spatial data collected with different methods. Three different three-dimensional point clouds are compared. One is generated using laser scanning, second photogrammetrically from photographs and third with the combination of Matterport depth camera and cloud service. Modelling subject is Startup Sauna, located in Espoo. The thesis studies usability and explains why traditional photography and Matterport imaging are suitable for beginners for their usability, and why laser scanning is not. With the tested methods it is possible to generate three dimensional visual presentations of the subject in addition to the actual point cloud data. Further processing of point clouds into textured surface models is out of scope of this thesis.
Description
Supervisor
Haggrén, Henrik
Thesis advisor
Lehtola, Ville
Keywords
3D-mallinnus, sisätilamallinnus, Matterport, laserkeilaus, valokuvaus, Startup Sauna
Other note
Citation