"Kukaan ei oo keksinyt tällaista" - Erityisoppilaat opetusteknologian kehittäjinä: Erityisopetuksen teknologiat -projektin loppuraportti

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2007
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
115
Series
University of Joensuu, Department of Computer Science and Statistics, Report Series A, Report Series A-2007-3
Abstract
This publication "No one has invented such as this" - Students with special needs as developers of educational technologytells about the project Technologies for Children with Individual Needs that was carried out in University of Joensuu in years 2005-07 (ISLH-2005-01363/Ha-7). The publication goes through aims and results as well as ideas achieved based on the project. This Northern Carelian multidisciplinary project to develop educational technology to support special education was active from 1 July 2005 to 31 August 2007. This project was a continuation for the development project of technology-enhanced learning carried out in years 2003-05 which showed that technologies developed to address the needs of special education are a challenging and relatively untouched research domain. This project was organized by Department of Computer Science and Statistics at University of Joensuu (researchers belonging to the research group of educational technology) together with the research unit of special education of Faculty of Education at University of Joensuu. The research project aimed to develop methods, models and tools that can be used to help learning difficulties in special education. In addition, one aim was to educate teachers to exploit various technologies in teaching. To achieve these aims this project has combined reseach of educational technology, reaseach of special education, software development, supplementary education for teachers and collaboration with schools.

Tämä julkaisu ”Kukaan ei oo keksinyt tällaista” – Erityisoppilaatopetusteknologian kehittäjinä kertoo Joensuun yliopistossa vuosina 2005–07 pidetystäErityisopetuksen teknologiat -projektista (ISLH-2005-01363/Ha-7). Julkaisu käy läpi projektin tavoitteita ja tuloksia sekä projektin pohjalta syntyneitä oivalluksia.Tämä opetusteknologiaa erityisopetuksen tueksi kehittävä poikkitieteellinen pohjoiskarjalainen tutkimushanke oli toiminnassa 1.7.2005 – 31.8.2007. Projekti on jatkoa vuosina 2003–05 käynnissä olleelle Teknologiakasvatuksen kehittämisprojektille, jonka aikana erityisopetuksen tarpeisiin kehitetyt teknologiat osoittautuivat haasteelliseksi ja lähes koskemattomaksi tutkimusalueeksi. Projektin toteuttajana oli Joensuun yliopiston Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos (opetusteknologian tutkimusryhmän tutkijat), yhteistyössä Joensuun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan Erityispedagogiikan oppiaineen kanssa. Tutkimushankkeen tavoitteena on ollut kehittää menetelmiä, malleja ja välineitä, joilla voidaan helpottaa oppimisvaikeuksia erityisopetuksessa. Lisäksi tavoitteena on ollut kouluttaa opettajia käyttämään hyväkseen erilaisia teknologioita opetuksessa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa on yhdistetty oppimisteknologian tutkimus, erityisopetuksen tutkimus, ohjelmistokehitys, opettajien täydennyskoulutus ja yhteistyö koulujen kanssa.
Description
Keywords
avustava teknologia, erityisoppilas, opetusväline, erityisopetus, erityistarpeet, tietokoneavusteinen opetus, oppimisvaikeudet, vammaiset, opetusteknologia, opetusmenetelmät, tukea tarvitsevat oppijat, assistive technology, special-needs student, educational equipment, special education, special needs, computer-assisted education, learning difficulties, disabled, educational technology, educational methods, challenged learners
Other note
Citation
Hashim, Ahmed & Jormanainen, Ilkka & Kärnä-Lin, Eija & Lahti, Lauri & Metsäluoto, Eeva-Liisa & Mononen, Jouni & Nygren, Laura & Pihlainen-Bednarik, Kaisa & Sallinen, Kristiina & Sutinen, Erkki & Virnes, Marjo. 2007. "Kukaan ei oo keksinyt tällaista" - Erityisoppilaat opetusteknologian kehittäjinä: Erityisopetuksen teknologiat -projektin loppuraportti (toim. Ilkka Jormanainen ja Lauri Lahti). ("No one has invented such as this" - Students with special needs as developers of educational technology: Final report of the project "Technologies for Children with Individual Needs" (eds. Ilkka Jormanainen ja Lauri Lahti), published in Finnish). University of Joensuu, Department of Computer Science and Statistics, Report Series A. Report Series A-2007-3. 115. ISSN 1796-7317 (electronic). ISSN 1796-7317 (printed). ISBN 978-952-458-998-7 (electronic). ISBN 978-952-458-998-7 (printed).