Hämeenlinnan Katuma - Puun käyttö lähiön korjuksessa

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorCronhjort, Yrsa
dc.contributor.authorLaine, Reeta-Maria
dc.contributor.departmentArkkitehtuurin laitosfi
dc.contributor.supervisorHeikkinen, Pekka
dc.date.accessioned2015-07-01T08:17:09Z
dc.date.available2015-07-01T08:17:09Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractThis master's thesis is a based on a project "The opportunities of wood in suburban reconstruction", which is a collaborative project between the three faculties of architecture in Finland. The thesis is focused on the restoration of a pair of multi-story houses built in early 1980'S in Katuma, which is one of the suburbs in the town of Hämeenlinna some 100 kilometres north from Helsinki. The thesis has been divided into two parts, a theoretical part and a practical part, which introduces an example solution based on the described concept. The theoretical part studies the history of suburban housing development and prefabricated concrete construction methods. In addition, some of the challenges that aging multi-story suburbs are facing are discussed briefly. The design part describes a reconstruction and extension plan based on wooden large scale modules (TES-modules). The proposed solution enhances the energy efficiency of the buildings by adding a new layer of insulation on the facades. The functionality and accessibility of the target buildings are improved by equipping staircases with elevators and by introducing minor changes to the ground level floor plans. In addition, some minor changes are suggested in the floor plans of the apartments. The balconies of the buildings are currently in a deteriorated condition. They will be rebuilt as a part of the suggested restoration. Additionally, the design describes a concept to expand the current housing capacity by repurposing of some current common rooms on the ground floor and constructing one to two story extension out of wood based large scale modules on the top of the current structure.en
dc.description.abstractDiplomityö perustuu arkkitehtikoulujen yhteiseen "Puun mahdollisuudet lähiösaneerauksessa" projektiin. Projektissa on tutkittu puun käytön mahdollisuuksia lähiökerrostalojen korjauksissa sekä alueiden täydennysrakentamisessa. Tämän diplomityön suunnittelukohteena ovat Hämeenlinnan Katumaan vuosina 1983 ja 1984 valmistuneet kirjahyllyrunkoiset elementtikerrostalot. Diplomityö jakautuu kahteen osaan, selostukseen ja suunnitelmaosaan. Selostuksessa käydään lyhyesti läpi lähiöiden ja elementtirakentamisen tausta, lähiöiden nykytilannetta ja ongelmia sekä puun käytön haasteita ja mahdollisuuksia niiden korjauksissa. Suunnitelmaosassa esitellään puurakenteisilla suurelementeillä, ns. TES-elementeillä, toteutettu korjaus- ja lisärakentamissuunnitelma. Korjaussuunnitelmassa energiatehokkuutta parannetaan uusimalla julkisivut. Toiminnallisuutta ja esteettömyyttä parannetaan sijoittamalla hissittömään rakennukseen hissi, maantasokerrosten tilojen muutoksilla sekä pienillä päivityksillä olemassa oleviin asuntopohjiin. Huonokuntoiset parvekkeet uusitaan. Lisärakentamista tutkitaan uusiin kattokerroksiin, jotka on mahdollista toteuttaa puurunkoisin tilaelementein. Lisäksi maanpäällisiin kellarikerroksiin lisätään uusia asuntoja. Diplomityö ei ole varsinainen yksittäistä rakennusta koskeva peruskorjaussuunnitelma, vaan tarkoituksena on esitellä suunnitteluratkaisuja, jotka ovat myös laajemmin sovellettavissa vastaavien lähiökerrostalojen korjauksissa.fi
dc.format.extent76 + [16] s.
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17097
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201507013739
dc.language.isofien
dc.programme.majorPuurakentaminenfi
dc.programme.mcodeA-112
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordlähiökorjausfi
dc.subject.keywordelementtikerrostalofi
dc.subject.keywordTES-elementtifi
dc.subject.keywordlisärakentaminenfi
dc.subject.keywordsuburben
dc.subject.keywordprefabricationen
dc.subject.keywordTES-moduleen
dc.subject.keywordextensionen
dc.titleHämeenlinnan Katuma - Puun käyttö lähiön korjuksessafi
dc.titleThe possibilities of wood in a suburb renovation, case Katumaen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi49552
local.aalto.openaccessno
Files