Hämeenlinnan Katuma - Puun käyttö lähiön korjuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2014
Major/Subject
Puurakentaminen
Mcode
A-112
Degree programme
Language
fi
Pages
76 + [16] s.
Series
Abstract
This master's thesis is a based on a project "The opportunities of wood in suburban reconstruction", which is a collaborative project between the three faculties of architecture in Finland. The thesis is focused on the restoration of a pair of multi-story houses built in early 1980'S in Katuma, which is one of the suburbs in the town of Hämeenlinna some 100 kilometres north from Helsinki. The thesis has been divided into two parts, a theoretical part and a practical part, which introduces an example solution based on the described concept. The theoretical part studies the history of suburban housing development and prefabricated concrete construction methods. In addition, some of the challenges that aging multi-story suburbs are facing are discussed briefly. The design part describes a reconstruction and extension plan based on wooden large scale modules (TES-modules). The proposed solution enhances the energy efficiency of the buildings by adding a new layer of insulation on the facades. The functionality and accessibility of the target buildings are improved by equipping staircases with elevators and by introducing minor changes to the ground level floor plans. In addition, some minor changes are suggested in the floor plans of the apartments. The balconies of the buildings are currently in a deteriorated condition. They will be rebuilt as a part of the suggested restoration. Additionally, the design describes a concept to expand the current housing capacity by repurposing of some current common rooms on the ground floor and constructing one to two story extension out of wood based large scale modules on the top of the current structure.

Diplomityö perustuu arkkitehtikoulujen yhteiseen "Puun mahdollisuudet lähiösaneerauksessa" projektiin. Projektissa on tutkittu puun käytön mahdollisuuksia lähiökerrostalojen korjauksissa sekä alueiden täydennysrakentamisessa. Tämän diplomityön suunnittelukohteena ovat Hämeenlinnan Katumaan vuosina 1983 ja 1984 valmistuneet kirjahyllyrunkoiset elementtikerrostalot. Diplomityö jakautuu kahteen osaan, selostukseen ja suunnitelmaosaan. Selostuksessa käydään lyhyesti läpi lähiöiden ja elementtirakentamisen tausta, lähiöiden nykytilannetta ja ongelmia sekä puun käytön haasteita ja mahdollisuuksia niiden korjauksissa. Suunnitelmaosassa esitellään puurakenteisilla suurelementeillä, ns. TES-elementeillä, toteutettu korjaus- ja lisärakentamissuunnitelma. Korjaussuunnitelmassa energiatehokkuutta parannetaan uusimalla julkisivut. Toiminnallisuutta ja esteettömyyttä parannetaan sijoittamalla hissittömään rakennukseen hissi, maantasokerrosten tilojen muutoksilla sekä pienillä päivityksillä olemassa oleviin asuntopohjiin. Huonokuntoiset parvekkeet uusitaan. Lisärakentamista tutkitaan uusiin kattokerroksiin, jotka on mahdollista toteuttaa puurunkoisin tilaelementein. Lisäksi maanpäällisiin kellarikerroksiin lisätään uusia asuntoja. Diplomityö ei ole varsinainen yksittäistä rakennusta koskeva peruskorjaussuunnitelma, vaan tarkoituksena on esitellä suunnitteluratkaisuja, jotka ovat myös laajemmin sovellettavissa vastaavien lähiökerrostalojen korjauksissa.
Description
Supervisor
Heikkinen, Pekka
Thesis advisor
Cronhjort, Yrsa
Keywords
lähiökorjaus, elementtikerrostalo, TES-elementti, lisärakentaminen, suburb, prefabrication, TES-module, extension
Other note
Citation