Nordic WLAN Market Analysis

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
91
Series
Abstract
I worked part time at IDC as an Associate Analyst from January to November 2002. One report I wrote during my employment was "Nordic WLAN Forecast and Analysis". This thesis is an extended version of that report. I describe current WLAN hardware market situation and I forecast the Nordic WLAN hardware sales for period 2001-2006. In addition, I describe Nordic WLAN hotspot operators, hotspot sites and their future outlook. Toshiba is currently the market leader in WLAN enabled portable PCs and D-Link is the leader in non-integrated WLAN equipment in the Nordic Countries. I forecast a compound annual growth rate of 42 % for WLAN network interface card unit sales for period 2001-2006 in the Nordic Countries. Consequently, the installed base will be over 2.5 million NICs by the end of 2006. Because wireless is an enabler of mobile connectivity, the majority of the WLAN connections will be deployed in portable PC systems and handheld applications. Enterprises and vertical markets continue to remain the largest segment for WLAN deployments, but public access and home networking will become more important over time. 2.4 GHz technology (primarily 802.11b) will remain strong over the next several years. Not until the latter half of the forecast period will 5 GHz begin shipping in mass volume. However, my forecast for 2001-2006 WLAN sales should not be thought as the only possible scenario, as there are many sources of inaccuracy. Nordic Countries are advanced in public WLAN hotspot deployment with more than 600 hotspots, and the number is growing rapidly. The number of public hotspots in the USA is only 5 times larger than in the Nordic Countries. Finland and Sweden are more far more advanced in hotspot deployment than Denmark and Norway. In addition to WLAN research results, I describe practical details of methodology I used in market surveys and forecast and also some methods I did not use this time. Reading about my research methodology would be particularly useful for a novice analyst analyzing Nordic IT hardware market or a similar market. I used email questionnaires and phone interviews for primary data collection, and Web and previous IDC WLAN reports were the most important secondary sources. Delphi and scenarios are useful methods for predicting long-term future, but I did not use them and they are rarely used at IDC.

Työskentelin osa-aikaisena analyytikkona IDC:llä tammikuusta marraskuuhun 2002. Yksi IDC:llä kirjoittamistani raporteista on "Nordic WLAN Forecast and Analysis", mistä tämä diplomityö on laajennettu versio. Kuvaan nykyistä WLAN-laitemarkkinoiden tilannetta ja ennustan Pohjoismaiden WLAN-laitemarkkinoiden kehityksen ajanjaksolla 2001-2006. Lisäksi esittelen pohjoismaiset hotspot-operaattorit ja hotspotit sekä näiden tulevaisuuden näkymät. Toshiba on markkinajohtaja WLANilla varustetuissa kannettavissa, ja D-Link erikseen myytävissä WLAN-laitteissa. Ennustan WLAN-korttien myynnin keskimääräisen vuosikasvun olevan 42 % ajanjaksolla 2001-2006 Pohjoismaissa. Jos tämä ennuste toteutuu, käytössä olevien WLAN-korttien asennettu kanta on yli 2,5 miljoonaa vuoden 2006 loppuun mennessä. Koska langattomuus on mobiilien tietoliikenneyhteyksien mahdollistaja, suurin osa WLAN-yhteyksistä tulee olemaan kannettavissa tietokoneissa ja kämmenlaitteissa. Yritykset ja yksittäiset toimialat tulevat edelleen olemaan suurimmat WLAN-yhteyksien käyttäjät, mutta hotspotien ja kotiverkkojen merkitys kasvaa ajan myötä. 2,4 GHz teknologia (pääasiassa 802.11b) säilyy vahvana vielä vuosia. Vasta ennusteajanjakson loppupuolella 5 GHz tuotteita aletaan toimittamaan suuria määriä. Kuitenkaan WLAN myyntiennustettani 2001-2006 ei kannata pitää ainoana mahdollisena skenaariona, koska siinä on monia virhelähteitä. Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä julkisten WLAN hotspotien määrässä. Niitä on yli 600, ja lukumäärän odotetaan kasvavan nopeasti. Julkisten hotspotien lukumäärä on Yhdysvalloissa vain noin viisi kertaa suurempi kuin Pohjoismaissa. Suomi ja Ruotsi ovat tällä hetkellä selvästi Norjaa ja Tanskaa edellä hotspotien määrässä. WLAN-markkinatutkimuksen lopputulosten esittelyn lisäksi kuvaan myös käyttämäni käytännön menetelmät kyselytutkimuksessa ja ennusteissa. Tämän diplomityön lukemisesta on erityisesti hyötyä aloittelevalle markkina-analyytikolle, joka tutkii Pohjoismaiden IT-laitemarkkinoita tai samankaltaisia markkinoita. Tärkeimmät primaariset tiedonhankintamenetelmät olivat sähköpostitse lähetetyt kyselylomakkeet ja puhelimitse tehdyt haastattelut. Tärkeimmät sekundaariset lähteet olivat webbi ja aiemmat IDC:n WLAN-aiheiset tutkimukset. Delphi ja skenaariot olisivat hyviä menetelmiä pitkän tähtäimen ennusteisiin, mutta en käyttänyt niitä ja niiden käyttö on IDC:llä varsin harvinaista.
Description
Supervisor
Tikkanen, Henrikki
Thesis advisor
Ylä-Mononen, Pipsa
Keywords
Other note
Citation