Kohtaamisia Karibialla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
101
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytetyöni “Kohtaamisia karibialla” tutkii kulttuurista kohtaamista ja kuvataiteen näkemyksiä Jamaikalla tammikuussa 2013 toteuttamassani toimintatutkimuksellisessa projektissa.Opinnäytetyössäni yhdistyvät toimintatutkimus, etnografia sekä narratiivinen lähestymistapa. Projektini yhteistyökumppanina toimi saksassa perustettu yhdistys, HELP Jamaica!, jonka rakentama ja ylläpitämä koulutuskeskus Jamaikan Kingstonissa Cassava Piecen alueella toimi projektini keskiössä. Tavoitteenani oli toimintatutkimuksen metodien avulla tutustua keskukseen sekä kehittää paikan taidekasvatuksellista toimintaa yhdessä keskuksen kuvataideopettajan, Tamar Lewisin, kanssa. Tutkimuksen aikana tarkastelin ja havainnoin isompana teemana monikulttuurista kohtaamista. Opinnäytetyössäni esittelen tutkimuksen vaiheita sekä kerron ja analysoin projektin aikana tekemiäni havaintoja. Tutkimus sisältää kerronnallisen osuuden, jossa käyn läpi projektiani tunnelmien ja tapahtumien muodossa. Analysoin työssäni kerronnallisen osuuden sekä muistiinpanojeni perusteella esiin nousseita teemoja taidekäsityksiin, kulttuurisiin eroihin sekä pedagogisiin näkemyksiin liittyen.
Description
Supervisor
Oikarinen-Jabai, Helena
Thesis advisor
Kallio-Tavin, Mira
Keywords
taidekasvatus, toimintatutkimus, etnografia, narratiivisuus, kulttuurinen moninaisuus, vuorovaikutus
Other note
Citation