Heinäpuisto - The use of ornamental grasses in greenspaces

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
122
Series
Abstract
Heinäpuisto is located in Tampere along the street Pirkankatu in the Pyynikinrinne city section. Target area is a part of old market place during the early 20<sup>th</sup> century. Heinätori is named after the items that were sold there, hays. In the year 1931 the western part of the Heinätori was rebuilt as a park known as Heinäpuisto. Now this area is redesigned to be more visitor friendly. The main focus points are the plants, especially ornamental grasses, just as the name Heinäpuisto implies. The target area is 3160 m<sup>2</sup>. This master's thesis has been extended with a paper about ornamental grasses. This paper has been an essential part of the design process of the park with its principles and ideas. The subject of the paper is ornamental grasses and their use in Finland. The paper has been written from the point of view of a Finnish landscape architect; particularly aesthetic and durability have been taken into account. So, in consideration, which grasses are suitable for the harsh environment of Finland and which are in terms of appearance and habit of growth adequate to be used in public green spaces? The main design principle has been making the park beautiful and inviting during all the four seasons. The main themes of the park are contrasts in form, the seasonal change and the alternation in space. The lighting and materials emphasize the vegetation. Other principles have been saving and opening views and preserving the large existing trees. Entrances to the park have been made more obvious and now it's possible to enter the park from all directions. Before the new design Heinäpuisto was separated from the street Pirkankatu. The street dividing Heinäpuisto is now changed into a route for pedestrians. Eastern part of the park is dominated by ornamental grasses and small trees which blossom during springtime. Flowering perennials and bulbs are used with the ornamental grasses to create seasonal interest around the year. During late fall, autumn colours fill the park, varying from yellow to deep red. While the leaves of the other plants have withered, the grasses stand out, the tallest ones even during wintertime. There is a flat gravel surface area in the eastern part of the park, which is suitable for playing games. In the centre of the park there is a big wooden platform, which is suitable for relaxing and enjoying the scene. In the middle of the platform are little fountains filled with water plants.

Heinäpuisto sijaitsee Tampereella Pirkankadun varrella, Pyynikinrinteen kaupunginosassa. Suunnittelualue on osa 1900-1uvun alussa suosittua kauppapaikkaa Heinätoria, joka sai nimensä siellä myytävistä tuotteista, heinistä ja oljista. Vuonna 1931 Heinätorin länsiosa rakennettiin Heinäpuistoksi. Heinäpuiston suunnittelutyön tavoitteena on ollut uudistaa alue katseluja oleskelupuistoksi, jonka pääpaino on kasvillisuudella ja erityisesti koristeheinillä. Suunnittelualueen pinta-ala on 3160 m<sup>2</sup>. Diplomityötä on laajennettu koristeheiniä käsittelevällä tutkielmalla, jonka työstäminen on ollut olennainen osa myös Heinäpuiston suunnittelua. Heinäpuiston suunnitteluperiaatteet noudattavat tutkielmaosuuden käytäntöjä sekä ideoita. Tutkimuksen aiheena ovat koristeheinät ja niiden käyttö Suomessa. Tutkielma on kirjoitettu suomalaisen maisema-arkkitehdin näkökulmasta, ottaen huomioon erityisesti kasvien esteettiset arvot sekä kestävyys. Olen pyrkinyt etsimään vastausta siihen, mitkä lajit ovat tarpeeksi kestäviä Suomen ankariin oloihin ja ovat sen lisäksi ulkomuodoltaan ja kasvutavaltaan sellaisia, että niitä voidaan käyttää julkisilla rakennetuilla viheralueilla. Heinäpuiston suunnittelun tärkeimpänä lähtökohtana on ollut se, että puisto on edustava ja kutsuva kaikkina vuodenaikoina. Puiston keskeisiä teemoja ovat muotojen kontrastit ja ajallinen sekä tilallinen muutos. Sekä valaistuksen että materiaalivalintojen periaatteena on ollut korostaa kasvillisuutta eikä viedä siltä huomiota. Muita lähtökohtia ovat olleet näkymien avaaminen, säilyttäminen ja osittain myös rajaaminen sekä olemassa olevan järeän puuston säilyttäminen. Suunnitelmassa on avattu sekä muodostettu houkuttelevammat sisäänkäynnit puistoon kaikista ilmansuunnista. Ennen uudistusta Heinäpuisto oli täysin rajattu Pirkankadusta, eikä sinne siten ohikulkija eksynyt. Aikaisemmin puiston kahteen osaan jakanut Kisakentänkatu muutettiin puistokäytäväksi Heinäpuiston kohdalla. Puiston itäosaa hallitsevat monipuoliset koristeheinäistutukset ja keväisin kukkivat pienpuut. Istutuksissa on käytetty myös kukkivia perennoja sekä sipulikasveja, jolloin puiston kasvillisuus luo tunnelmaa ympäri vuoden. Loppusyksyllä kasvit saavat syysvärinsä ja puisto muuttuu lähes kokonaan keltaisen, oranssin ja punaisen sävyihin. Koristeheinät korostuvat istutuksissa etenkin syys-marraskuussa, jolloin suurin osa muiden kasvien lehdistä on jo lakastunut. Heinäpuiston koristeheinät ja kukkaperennat jätetään talventörröttäjiksi, jol1oin ne koristavat maisemaa aina syksyn ensi pakkasista pitkälle talveen. Puiston itäosan tasainen kivituhkapinta sopii myös pienimuotoiseen pelailuun ja leikkimiseen. Puiston ydinosaan on suunniteltu suuri puinen oleskelutaso, joka sopii niin istuskeluun kuin auringosta nauttimiseenkin. Oleskelutason ja koko puiston keskellä ovat vesialtaat vesikasveineen ja suihkulähteineen.
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Thesis advisor
Liski, Matti
Keywords
Heinäpuisto, Heinäpuisto, ornamental grasses, koristeheinät, park, puisto, grasses, heinäkasvit, perennials, perennat, bulbs, sipulikasvit
Citation