5G microservice monitoring with Linux kernel

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-06-17
Department
Major/Subject
Computer Science
Mcode
SCI3042
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
64 + 0
Series
Abstract
Software industry is adopting a scalable microservice architecture at increasing pace. At the advent of 5G, this introduces major changes for the architectures of telecommunication systems as well. The telecommunications software is moving towards virtualized solutions in form of virtual machines, and more recently, containers. New monitoring solutions have emerged, to efficiently monitor microservices. These tools however can not provide as detailed view to internal functions of the software than what is possible with tools provided by an operating system. Unfortunately, operating system level tracing tools are decreasingly available for the developers or system administrators. This is due to the fact that the virtualized cloud environment, working as a base for microservices, abstracts away the access to the runtime environment of the services. This thesis researches viability of using Linux kernel tooling in microservice monitoring. The viability is explored with a proof of concept container providing access to some of the Linux kernels network monitoring features. The main focus is evaluating the performance overhead caused by the monitor. It was found out that kernel tracing tools have a great potential for providing low overhead tracing data from microservices. However, the low overheads achieved in the networking context could not be reproduced reliably. In the benchmarks, the overhead of tracing rapidly increased as a function of the number of processors used. While the results cannot be generalized out of the networking context, the inconsistency in overhead makes Linux kernel monitoring tools less than ideal applications for a containerized microservice.

Ohjelmistoala on yhä suuremmassa määrin siirtymässä skaalautuvien mikropalveluiden käyttöön. 5G:n saapuessa myös tietoliikennejärjestelmien arkkitehtuureissa nähdään suuria muutoksia. Tietoliikennejärjestelmät ovat muun ohjelmistoalan mukana siirtymässä virtualisoituihin ratkaisuihin, kuten virtuaalikoneisiin ja viimeisimpänä kontteihin. Uuden arkkitehtuurin myötä palveluiden valvontaan on syntynyt mikropalveluihin erikoistuneita työkaluja. Nämä työkalut eivät kuitenkaan pysty kilpailemaan käyttöjärjestelmän tarjoamien työkalujen kanssa valvonnan yksityiskohtaisuudessa. Valitettavasti käyttöjärjestelmätason valvontatyökalut ovat arkkitehtuurimuutoksen takia harvemmin ohjelmistokehittäjien ja ylläpitäjien ulottuvilla. Suuri syy tähän on se, että mikropalveluarkkitehtuurin myötä palvelut on virtualisoitu pilveen. Tällöin pääsyä palvelun suoritusympäristöön ei usein ole. Tässä työssä tutkitaan, onko Linux-ytimen valvontatyökalujen hyödyntäminen mikropalveluiden valvonnassa kannattavaa. Kannattavuutta tutkitaan kontissa ajettavalla monitoriprototyypillä, joka tarjoaa pääsyn osaan Linux-ytimen verkonvalvonta-ominaisuuksista. Tutkimuksen pääpaino on selvittää monitorin vaikututus ajossa olevan järjestelmän suorituskykyyn. Tutkimuksessa selvisi, että Linux-ytimen valvontatyökaluilla on optimitilanteessa mahdollista kerätä mikropalveluiden tilaan liittyvää valvontadataa ilman suurta vaikutusta suorituskykyyn. Epäsuotuisassa tilanteessa valvonnan vaikutus nousi kuitenkin merkittävästi. Verkkovalvonnan suhteellisen vaikutuksen havaittiin kasvavan laskentakuormaan käytettyjen prosessorien määrän funktiona. Tuloksia verkkovalvonnasta ei voi suoraan yleistää verkkovalvontakontekstin ulkopuolelle. Valvonnan vaikutuksen kasvun vahva riippuvuus käytetyn isäntäkoneen ominaisuuksista kuitenkin tekee Linux-ytimen valvontatyökaluista epäideaalin ratkaisun mikropalveluiden valvontaan.
Description
Supervisor
Hirvisalo, Vesa
Thesis advisor
Toimela, Samu
Keywords
eBPF, Linux, kernel, microservice, 5G, container
Citation