Impedanssimenetelmän käyttö maalikalvojen tutkimisessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Major/Subject
Korroosionestotekniikka
Mcode
Vuo-85
Degree programme
Language
fi
Pages
79
Series
Description
Supervisor
Yläsaari, Seppo
Thesis advisor
Forsén, Olof
Aromaa, Jari
Keywords
Other note
Citation