Työsuhde-etuuksien käsittely IAS/IFRS-tilinpäätösstandardien mukaan. Vakuutusmatemaattisten olettamuksien yhteys positiiviseen laskentatoimen teoriaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
laskentatoimi, tilinpäätös, standardit, vakuutukset, matematiikka, teoria, työsuhteet
Other note
Citation