Collaboration possibilities in energy efficient land use

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorEriksson, Robert
dc.contributor.authorLyytikäinen, Johanna
dc.contributor.departmentMaankäyttötieteiden laitosfi
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.contributor.supervisorVitikainen, Arvo
dc.date.accessioned2020-12-28T10:11:55Z
dc.date.available2020-12-28T10:11:55Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractMunicipalities create, maintain and develop environments for habitants, business and public services. Municipalities can make different choices in land use, which have an Impact on our communities' structure and functions. In order to sustain our living environment in the long run, some choices are to be made because of the global warming. The build environment has a substantial role in this, since over 40 per cent of our energy consumption is caused by construction and property sectors. This work examines how we can best improve energy efficiency. Topics such as traffic, construction, energy production and the use and maintenance of property are covered. We can have an effect on energy efficiency by regulation and planning. However, these actions are not merely enough. In addition to regulation, collaboration between different actors from public and private sectors is needed in order to improve energy efficiency; truly innovative solutions require different actors to work co-operatively and combine their expertise. This research studies how we can improve energy efficiency by utilizing different collaboration and partnership models. The emphasis is in control and planning in land use. The process is examined from the city of Espoo's point of view. The research suggests that besides regulation alone, energy efficiency can be improved through collaboration (either through contracts between the actors or by establishing a specific development company for the purpose) or through informal negotiation process.en
dc.description.abstractKunta pyrkii ylläpitämään ja kehittämään hyviä elin- ja toimintaympäristöjä asukkailleen, palveluilleen ja elinkeinoelämälle. Maankäytön ohjauksella ja suunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi yhdyskuntiemme rakenteeseen ja toiminnallisuuteen. Ilmastonmuutosta tulee ehkäistä ja sen vaikutuksiin varautua, jotta elinympäristömme olisi laadukas jatkossakin. Rakennetun ympäristön energiatehokkuus on nostettu keskeiseksi kehittämisen kohteeksi ilmastonmuutoksen hillinnässä, koska yli 40 prosenttia yhdyskuntiemme energian loppukäytöstä aiheutuu rakentamisesta, rakennusten käytöstä ja ylläpidosta. Työ tarkastelee, mitkä toimet rakennetun ympäristön saralla ovat keskeisimpiä energiatehokkuuden parantamisessa. Toimissa käsitellään niin liikenteeseen, rakentamiseen, kiinteistöjen käyttöön kuin energiantuotantoonkin liittyviä näkökohtia. Maankäytön ohjauksella ja suunnittelulla voidaan vaikuttaa suureen osaan toimista. Rakentamista ja muuta alueidenkäyttöä ohjataan kaavoilla ja erilaisilla määräyksillä. Pelkät pakotteet eivät kuitenkaan enää riitä. Energiatehokkuuden parantaminen edellyttää eri sektorien yhteistyötä; Innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä alueen eri toimijoiden osaamisen yhdistäminen on ensiarvoisen tärkeää. Työssä tarkastellaan, miten energiatehokkuutta voidaan edistää eri yhteistyömalleilla kunnan ja yksityisen sektorin välillä. Työn pääpaino on maankäytön ohjauksessa ja suunnittelussa. Prosessia tarkastellaan Espoon kaupungin organisaation ja käytäntöjen kannalta. Energiatehokkuutta voidaan tutkimuksen mukaan edistää erilaisten määräysten lisäksi yhteistyömalleilla. jotka perustuvat joko erilaisiin sopimussuhteisiin tai erillisen kehitysyhtiön perustamiseen, tai osapuolten erilaisilla vapaamuotoisilla neuvotteluilla.fi
dc.format.extentv + 46
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99978
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122858809
dc.language.isofien
dc.programme.majorKiinteistöoppifi
dc.programme.mcodeMaa-20fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordland useen
dc.subject.keywordmaankäyttöfi
dc.subject.keywordenergy efficiencyen
dc.subject.keywordenergiatehokkuusfi
dc.subject.keywordcollaborationen
dc.subject.keywordyhteistyöfi
dc.subject.keywordpartnershipen
dc.subject.keywordkumppanuusfi
dc.titleCollaboration possibilities in energy efficient land useen
dc.titleYhteistyömahdollisuudet energiatehokkaan maankäytön edistämisessäfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_05018
local.aalto.idinssi44645
local.aalto.openaccessno
Files