Puun paluu puistoon veistoksena

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Visual Culture
Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
43
Series
Abstract
Turun kaupungin vanhan suurtorin ympäristön puistojen puiden uusiminen aloitettiin 2008 vuoden alussa kaatamalla isoja vanhoja jalopuita. Tämä lopputyö käsittelee Brahen puistosta kaadetun kahden noin 200 vuotta vanhan järeän jalavan rungon jalostumista ja sijoittumista veistoksiksi Turun Urheilupuistossa sijaitsevaan Unelmapuistoon. Työssä tarkastellaan, havainnointia ja kirjallisuutta hyödyntäen, kaupunkipuistoja ja niiden merkitystä kaupunkilaisille, veistäjän ja materiaalin välistä vuoropuhelua, sekä materiaalin vaikutusta veistoksen luonteeseen.

The process of renewing tree population in the parks surrounding the Old Great Square in the City of Turku was started at the beginning of 2008 by felling old trees of the hardwood species. This dissertation follows the journey of two large, roughly 200-year-old elm trees removed from the Brahe Park into works of art to be located in the Dream Park within the Sports Park in Turku. The dissertation examines city parks and their significance to the residents, the dialogue between the sculptor and material, and the influence of the material on the character of the sculpture based on personal observations and literature.
Description
Supervisor
Max, Ryynänen
Keywords
kaupunkipuisto, kuvanveisto, luontokokemus, city park, sculpture, nature experience
Citation