Puurakenteiseen välikieleen perustuvan Modula-2-ohjelmointijärjestelmän suunnittelu ja toteutus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
3.76
Degree programme
Language
fi
Pages
134 s. + liitt. 23
Series
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Keywords
Other note
Citation