Havaintoja tiluskuvioiden muotoon, suuruuteen ja rajoittamiseen vaikuttavista tekijöistä tilusten erottelussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1960
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
97
Series
Description
Supervisor
Wiiala, Arvid
Keywords
Other note
Citation