NC-tekniikan ja ryhmäteknologian soveltaminen vaihteen suunnittelussa ja valmistuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1979
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
3.15
Degree programme
Language
fi
Pages
67 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Vuorikari, Hannu|Ihalainen, Erkki
Thesis advisor
Ovaska, Juhani
Keywords
Other note
Citation