25000 tonnia tuottavan sulfaattiselluloosatehtaan ja sen kanssa yhdessä toimivan sanomalehtipaperitehtaan höyry- ja voimalaios on uusittava. Tarkoitusta varten on tutkittava eri mahdollisuuksia, ottamalla huomioon, että polttoaineena, paitsi omia purujätteitä, käytetään hiiltä (6500 kcal) á 250:- mk tonnilta. Kattilalaitosta suunniteltaessa on tutkittava onko n.s. Ruths'in höyryakkumalaattorin käytäntöönottamisesta taloudellista ja teknillistä etua. Lopuksi on kiinnitettävä huomio uusimpiin käytönvalvontalaitteisiin , joita on otettava mukaan sikäli kuin ne taloudellisesti ovat puollettavissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1930
Major/Subject
Koneenrakennus, Tehdasteollisuus
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
205
Series
Description
Supervisor
Vuolle, B.
Keywords
Other note
Citation