Kamerapuhelimella otettujen kuvien laadun riittävyys aikakauslehtikäyttöön

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2006
Major/Subject
Media Technology
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
65
Series
Abstract
Kamerapuhelimet valloittavat puhelinmarkkinoita ja niillä otettuja kuvia käytetään jo sanomalehtien uutismateriaalina. Aikakauslehdissä niitä ei juuri käytetä, sillä kuvien laatuvaatimukset ovat korkeammat. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, millaista kuvan laatua pidetään riittävänä aikakauslehtikäyttöä varten. Kuvan laadullisia määritteitä on useita, joista valittiin sellaiset, jotka voidaan käytännössä myös mitata. Valitut laatumääreet ovat kuvan tarkkuus ja värien oikeellisuus. Kuvan tarkkuutta mitattiin erottelukyvyn avulla ja värien oikeellisuutta kuvaamalla värikenttiä. Molempia laatumääreitä käytettiin myös koehenkilötesteissä. Tulosten mukaan 179 pikseliä tuumaa kohti on riittävä aikakauslehden kuvantarkkuus, kun otetaan huomioon kameran kuvasysteemin tarkkuutta hävittävä ominaisuus. Eri kamerapuhelinten todettiin toistavan värejä hyvin eri tavoin ja värintoiston korjaamiseksi ehdotettiin ICC-profiilien käyttöä: valituista värinkorjausmenetelmistä ICC-profiileja käyttämällä saatiin oikeimmat värit.

Camera phones have become a common sight in every day life. Photographs taken with camera phones are frequently being used as news material in newspapers, but not yet in magazines. This research was about finding an acceptable quality for images in magazines. There are many aspects of image quality to choose from. The selection was based on the quality's ability of being measurable both objectively and subjectively by testees. Image crispness and colour correctness were chosen. The crispness was measured as resolution power of the camera. Colour correctness was measured by photographing known colour plates. Results indicate that 179 pixels per inch is an acceptable level of image printing resolution, taking account for the image worsening qualities of the camera. The different camera phones were noted to reproduce colours very differently, which led to the suggestion of the use of camera-specific ICC-profiles. The method of using ICC-profiles in colour correction was rated the highest among chosen colour correction methods.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko; Prof.
Thesis advisor
Ståhl, Henri; Tutkija, DI
Keywords
digital image, printed magazines, end-user as content provider, ICC-profile, image quality, digitaaliset kuvat, aikakauslehti, kuluttaja sisällöntuottajana, ICC-profiili, kuvan laatu
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-006276