Adheesio komposiitissa matriisin ja lujitteen välillä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2008
Department
Major/Subject
Soveltava materiaalitiede
Mcode
MT3001
Degree programme
Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma (MTE)
Language
fi
Pages
26 s.
Series
Description
Supervisor
Forsén, Olof
Thesis advisor
Aaltio, Ilkka
Keywords
adheesio, lujite, komposiitti, muistimetalli, koemenetelmä
Other note
Citation