FINFLO- ja Fluent-laskennan vertailu 2D U-kanavassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | J Muu elektroninen julkaisu
Date
2007
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
33
Series
Abstract
Abstract: Tässä raportissa kuvataan TKK:ssa kehitetyn FINFLO-ratkaisijan ja kaupallisen Fluent-ohjelmiston vertailulaskentaa kaksidimensioisessa U-putkessa, jonka sisääntulohalkaisijaan referoitu Reynoldsin luku on 522 000 vastaten turbulenttia virtausta. Molempien ratkaisijoiden k − ω SST turbulenssimalleja vertailtiin keskenään identtisen laskentatapauksen avulla. Main result: Laskentatulokset eivät poikenneet merkittävästi toisistaan, eikä konvergenssinopeuksissa ollut suuria eroja. FINFLO-laskenta vaikutti aluksi keskeneräiseltä seinämän läheisten paineiden perusteella. Kävi kuitenkin ilmi, että Fluentin tulostama paine on efektiivinen sisältäen turbulentin paineen ja FINFLOn paine on staattinen. Kun tämä otetaan huomioon, tulokset ovat pääsuureiden osalta hyvin lähellä toisiaan. Turbulenssisuureet ovat kvalitatiivisesti samoja. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin päätellä turbulenssimallien olevan toiminnaltaan samoja.
Description
MEMO No CFD/THERMO-56-2007 DATE: December 11th 2007
Keywords
FINFLO, fluent, k − ω SST model
Other note
Citation