Lumi-animaatioelokuva. Avoimet sisällöt ja arkistomateriaalit kokeellisen animaatiolyhytelokuvan teossa.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in New Media
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
93
Series
Abstract
Opinnäytetyöni koostuu sekä taiteellisesta produktiosta että kirjallisesta osiosta. Taiteellinen työni on kokeellinen animaatiolyhytelokuva lumesta ja lumileikeistä. Yhdistän elokuvassani verkosta löytämiäni avoimia sisältöjä, Helsingin yliopiston Kansatieteen lumileikkiaineistoa ja omia animaatioitani ja äänityksiäni. Kirjallisessa osiossa pohdin arkistomateriaalien ja avoimien sisältöjen käyttöön liittyviä tekijänoikeudellisia ja käytännön kysymyksiä. Opinnäytetyöni tavoitteena on hyödyntää löytämääni aineistoa loukkaamatta tekijänoikeuksia. Tavoitteenani on myös osoittaa miten pienellä budjetilla voi löytää mielenkiintoista materiaalia elokuvaproduktioon, jos tietää mistä etsiä. Arkistomateriaalin käyttöön liittyy tekijänoikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä. Lisäksi monet arkistot ovat suljettuja ja maksullisia. Opinnäyteyössäni käytin aineistoa, josta ei tarvinnut maksaa käyttömaksuja. Avoimien sisältöjen käyttöluvat mahdollistavat materiaalille sellaisia käyttötapoja, joita ei ole mahdollista toteuttaa pelkästään tekijänoikeuslain sallimilla rajoitussäännöksillä. Vaikka sisältöä on tarjolla runsaasti verkossa, suomalaisen kulttuuriperinnön löytäminen on hankalaa. Lisäksi verkosta ladattujen sisältöjen kuvan- ja äänenlaatu ei aina ole riittävä elokuvatuotantoon. Aikaisemmista elokuvistani poiketen animaation visuaalinen ilme muodostui vasta äänien jälkeen. Elokuvani tekoprosessi oli luonteeltaan avoin ja annoin aineiston vaikuttaa tarinan muodostumiseen. Etenin keräämäni materiaalin ehdoin ja kokeilin laululyriikan lähestymistapaa lyhytelokuvakerrontaan.
Description
Supervisor
Tuomola, Mika
Thesis advisor
Cederström, Kanerva
Keywords
avoimet sisällöt, arkistomateriaalit, animaatio, Creative Commons, lyhytelokuvakerronta, lumileikit
Other note
Parts
  • DVD-tallenne.
Citation