Johdon ohjausjärjestelmät projektinjohto-organisaatiossa. Laskentatoimen mittareiden hyödyntäminen toiminnanohjaamisessa case SRV Viitoset Oy

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Laskentatoimi, Johtaminen, Projektit, Ohjausjärjestelmät, Mittarit, Rakennusteollisuus
Other note
Citation