Snowfalling. Multimodaalinen kerronta digitaalisessa journalismissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
116+2
Series
Abstract
Käsittelen tutkielmassani multimodaalisen tarinankerronnan erityispiirteitä digitaalisen narratiivisen journalismin näkökulmasta. Lähestyn aihetta kuuden eri juttuesimerkin kautta. Esimerkit on valikoitu vuonna 2012–2013 digitaalisesti julkaistuista narratiivisista multimediajutuista. Tarkemman analyysini kohteena ovat The New York Timesin jutut Invisible Child ja Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek. Analysoin aineistosta millä tavoin kerronnan eri moodien semioottiset resurssit ja niiden merkityspotentiaalit vaikuttavat toisiinsa. Pohdin myös sitä, miten jutuissa rakennetaan tarinamaailmoja ja kutsutaan lukijaa kokijaksi. Tutkielmani viitekehys tulee sosiaalisesta semiotiikasta ja sen multimodaalisuuden käsitteestä, erityisesti The New London Groupin näkemyksestä merkityksenluonnista suunnitteluna. Tein aineistosta kolme löydöstä: 1) Merkitykset vahvistuvat multimodaalisessa kerronnassa sekä moodien sisällä että niiden välisissä suhteissa. Merkityspotentiaali voimistuu erityisesti moodien välisissä siirtymissä; 2) Multimodaalisen narratiivin sekvenssimäinen rakenne on verrattavissa muodoltaan elokuvan kohtauksittaiseen kerrontaan. Aineistossani korostuikin klassisen Hollywood-elokuvan leikkauksesta tutut kerronta- ja vaikutuskeinot; 3) Multimodaalisuudella on edellä mainituista syistä johtuen kokemuksellinen ominaispiirre, joka näyttäytyy erityisesti immersio-kokemuksen, toden tunteen ja affektien voimistumisena. Tutkielmani tavoite oli selvittää, mikä on suunnittelun rooli multimodaalisessa narratiivisessa journalismissa. Analyysini perusteella multimodaalisen jutun suunnittelun erityispiirteet liittyvät erityisesti lukukokemuksen ja kerronnan suunnitteluun ja suunnittelun mahdollisuuteen tuottaa merkityksiä jutun eri moodien välille. Vaikka multimodaalinen narratiivinen juttu lainaa monesta eri tarinankerronnan perinteestä, se on myös oma lajityyppinsä, joka vaatii journalistisen ulkoasusuunnittelun ammattilaiselta uudenlaista osaamista kuten ymmärrystä audiovisuaalisen eli elokuvakerronnan ja erityisesti dokumentaarisen elokuvakerronnan keinoista ja mahdollisuuksia osallistua jutun suunnitteluun entistä vahvemmin journalisteina ja sisällöntekijöinä.

The purpose of this study was to analyse the specific character of multimodal narrative journalism in digital media and the role of design in its meaning-making. The study was carried out as a social semiotic analysis of a selection of six multimedia articles that employ different modes of storytelling. The articles were published in 2012–2013. Two articles, namely New York Times' Invisible Child and Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek, were chosen for a closer analysis through a transcription of the narrative sequences. The results show three findings: 1) meaning-making potential is amplified in multimodal storytelling both within and in between the different modes of meaning; 2) the sequential structure of multimodal narratives is comparable to film editing and more specifically to the editing traditions of classic Hollywood cinema; 3) for these reasons multimodal journalism has a tendency to amplify affectivity in the reader experience through what could be called a spectacle of the real. The findings indicate that even though multimodal narrative employs a wide range of semiotic conventions from different storytelling traditions, narrativity seems to be assuming new forms in the digital media. Multimodal narrative journalism is a genre of its own, requiring a new kind of understanding of the connections between editorial design and audiovisual narratives in multimodal contexts. The findings also raise new questions on the relationship of fiction and non-fiction, and journalism's claim to truth, in the highly immersive and affective storyworlds of multimodal narrative journalism.
Description
Supervisor
Seliger, Marja
Heinänen, Saku
Thesis advisor
Koivunen, Anu
Keywords
multimodaalisuus, narratiivinen journalismi, suunnittelu, digitaalinen media
Other note
Citation