Yhtiölle, joka omistaa 20000 ha kuusimetsiä, on ehdotettava sopiva paperitehdas. Alueella on koski, josta saadaan 2000 E Hv

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1924
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
117
Series
Description
Supervisor
Albrecht, Uno
Keywords
Other note
Citation