Valaistuksen vaikutus lämpöviihtyvyyteen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-06-10
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
49+6
Series
Abstract
Väri-lämpö hypoteesin mukaan ihminen aistii viileää kylmillä väreillä, esim. sininen ja lämmintä lämpimillä väreillä, esim. punainen. Väri-lämpö hypoteesin vaikutusta ihmiseen, valaistuksen värilämpötilaa (CCT) muuttamalla, on tutkittu vähän. Aiemmat tutkimukset väri-lämpö hypoteesista ovat kohdistuneet lähinnä värien muuttamiseen pinnoista, esim. seinät maalaamalla, heijastamalla värillinen dia tai käyttämällä värillistä filtteriä. Tässä diplomityössä on esitelty aiempia tutkimuksia. Työssä on tutkittu valaistuksen vaikutusta lämpöaistimukseen ja lämpöviihtyvyyteen. Tässä työssä on tutkittu kahdella huonelämpötilalla (20 °C ja 26 °C) 16 koehenkilöä. Kokeen aikana muutettiin värilämpötilaa (CCT) lämminsävyisestä kylmäsävyiseen portaittain (14 eri värilämpötilaa). Kokeessa koehenkilöt eivät havainneet muutosta. Kokeen aikana valaistusvoimakkuus oli vakio. Samat koehenkilöt suorittivat kokeen molemmilla huonelämpötiloilla. Koehenkilöt täyttivät tuntemuksistaan kyselylomakkeen, ensimmäisen värilämpötilan ollessa lämmin (2733 K), toisen värilämpötilan ollessa neutraali (4084 K) ja kolmannen kylmä (6208 K). Kokeessa väri-lämpö hypoteesin vaikutusta, värilämpötilaa (CCT) muuttamalla ei saatu todennettua. Matalammalla huonelämpötilalla koehenkilöt kokivat lämpötilan viileänä kaikilla värilämpötiloilla (CCT). Korkeammalla huonelämpötilalla koettu lämpötila oli hieman lämmin 2733 K värilämpötilalla. 4084 K värilämpötilalla koettu lämpötila oli neutraali. 6208 K värilämpötilalla koettu lämpötila oli hieman lämmin.   Matalammalla huonelämpötilalla koehenkilöt kokivat lämpötilan hieman epäviihtyisänä kaikilla värilämpötiloilla. Korkeammalla huonelämpötilalla koehenkilöt kokivat lämpötilan hieman viihtyisänä kaikilla värilämpötiloilla.

According to hue-heat hypothesis a human being senses coolness in cold colors e.g. blue and warmth in warm colors e.g. red. The hue-heat effect is not well studied by changing the correlated color temperature (CCT) of lighting. Earlier studies on hue-heat hypothesis have been done by changing the colors of the room surfaces for example by painting the walls, by projecting a colored slide, or by using a color filter. The previous studies are presented in this thesis. The effect lighting has on thermal sensation and thermal comfort is studied. In this study two room temperatures (20°C and 26°C) was studied with 16 subjects. During the test the correlated color temperature (CCT) was shifted from warm to cold in 14 steps. The subjects were not able to detect this change. The illuminance level stayed constant during the test. Same group of subjects executed the test with both room temperatures. Subjects described their sensations by filling a questionnaire thrice: on warm (2733K), neutral (4084) and cold (6208K) correlated color temperature. In this study the effect of hue-heat hypothesis could not be verified by changing the CCT. On the lower room temperature subjects sensed the temperature cool with every CCT. On the higher room temperature subjects sensed the temperature slightly warm on warm CCT. With neutral CCT room was sensed neutral. With cold CCT room was sensed slightly warm. On the lower room temperature subjects experienced the temperature just uncomfortable with every CCT. On the higher room temperature subjects experienced the temperature just comfortable with every CCT.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Tetri, Eino
Keywords
väri-lämpö hypoteesi, lämpöaistimus, lämpöviihtyvyys, värilämpötila
Other note
Citation