Liikkuvien koneiden simuloinnin hyödyt yhdistettynä virtuaalitodellisuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-08-21
Department
Major/Subject
Control, Robotics and Autonomous Systems
Mcode
ELEC3025
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
fi
Pages
65+3
Series
Abstract
Koneiden ja laitteiden simulointi on yrityksissä tärkeässä osassa tutkimusta, tuotekehitystä ja elinkaarenaikaisia palveluja. Suunnittelupalveluyrityksen on tärkeää pysyä aallon harjalla alan kehityskohteista uusien asiakassuhteiden luomiseksi ja projektitarjousten voittamiseksi. Autonomisten koneiden valmistuksen odotetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina, minkä seurauksena simuloinnin ja simulointimallien visualisoinnin tarve kasvaa. Koneista tehtävien monikappalemallien visualisointi mahdollistaa todenmukaisen laitteen käyttökokemuksen aistimisen ilman valmista fyysistä laitetta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää koneiden simuloinnista sekä simuloinnin visualisoinnista saatavia hyötyjä. Tutkimuksessa tutustutaan myös monikappalesimuloinnin mahdollistaviin ohjelmistoihin. Haastattelujen avulla selvitettiin asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, mitä asioita kannattaa simuloida ja mitä tulevaisuuden suuntauksia teknologisessa sekä tarpeiden kehityksessä on aistittavissa. Haastatteluissa havaittiin liiketoimintaympäristön aiheuttavan suurimmat rajoitukset simuloinnin kannattavuudelle. Useita simuloinnin ja visualisoinnin hyötyjä tunnistettiin niin tuotekehityksen kuin tuotteen elinkaaren vaiheissa. Tärkeinpiä hyötyjä ovat tuotekehityksen nopeutuminen ja kustannussäästö fyysisiä prototyyppejä välttämällä.

Simulation of machines and devices is a major part of research, product development and product life-cycle services. It is essential for an engineering and consulting company to stay on the cutting edge of industry evolution in order to build new customer relationships and win project bids. Autonomous machinery manufacturing is expected to grow significantly in the upcoming years. Consequently, the need for simulation and visualization of simulation models will increase. The visualization of dynamic multi-piece models allows for a realistic perception of the operating experience of a device without the necessity of a finished physical device. The objective of the research is to explore the advantages of simulating machines and visualizing the simulation. The study will also explore software that enables multi-body simulation. Interviews have been conducted to find out experts' perspectives on what is feasible to simulate and what future trends in technology and demand are foreseeable. The business environment is the main constraint on viability. Several benefits of simulation and visualization have been identified, both at the product development and product life cycle stages.
Description
Supervisor
Visala, Arto
Thesis advisor
Pirinen, Timo
Keywords
Monikappalesimulointi, Virtuaalinen prototyyppi, Digitaalinen kaksonen, Pelimoottorivisualisointi, Monikappaledynamiikka
Other note
Citation