Kasvupaikkana kaupunkikoti – Jätkäsaaren ja Kalasataman lapsiperheiden asumispreferenssit ja niiden toteutuminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
130 + 23
Series
Abstract
Lapsiperheiden määrä sekä halu asua kaupunkialueilla on lisääntynyt viime vuosien aikana. Diplomityössä selvitetään, miten Jätkäsaaren ja Kalasataman lapsiperheiden kaupunkikodit vastaavat alueilla asuvien perheiden toiveisiin ja tarpeisiin. Lisäksi selvitetään mitä suunnittelijoiden tulisi ottaa huomioon kehittyvien kaupunkikeskustojen ja niiden asumisratkaisujen suunnittelussa voidakseen vastata lapsiperheiden tarpeisiin. Tavoitteena on kerätä tietoa, jonka avulla arkkitehti voi työssään pyrkiä edistämään lapsiperheiden asumistyytyväisyyttä asuntosuunnittelun ja urbaanin suunnittelun alueella. Työssä selvitetään alueilla asuvien lapsiperheiden kokemuksia omasta asumisviihtyvyydestä kyselyn avulla. Kokemuksellista tietoa kantakaupungissa asuvien lapsiperheiden asumispreferensseistä ja -hyvinvoinnista kerättiin kesällä 2021 toteutetulla Webropol-kyselyllä, johon vastaaminen oli vapaaehtoista. Kyselyyn vastaajiin kuului Jätkäsaaren ja Kalasataman lapsiperheiden vanhempia, joiden perheessä oli vähintään yksi 2–6-vuotias lapsi. Tieto kyselystä annettiin paikallisissa lapsiperheiden vanhemmille suunnatuissa Facebook-ryhmissä Jätkäsaaren ja Ruoholahden vanhemmat ja Kalasataman lapset ja lapselliset. Syyt, miksi juuri Jätkäsaari ja Kalasatama valittiin tutkimuksen tarkastelualueiksi, oli niiden viimeaikainen kehitys, arvioitu valmistumisaika ja suosio lapsiperheiden asuinpaikkana. Työn lopuksi pohditaan, kuinka kyselyllä kerättyä aineistoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää uusien asuntojen ja asuinalueiden suunnittelussa lapsiperheiden asumistyytyväisyyden parantamiseksi.

The amount of families with children and their willingness to live in urban areas has increased during past years. This thesis focuses on how current housing in Jätkäsaari and Kalasatama areas meet the housing needs and wishes for families with children living in those areas. In addition this thesis studies the issues that architects should take in concideration while working in housing design and urban planning to respond to the housing needs of families with children. The aim is to aggregate knowledge that architects can utilize in working towards better housing satisfaction of families with children. The thesis studies the housing experiences of families with children by a survey. Experimental information about the housing preferences of families with children living in the inner city area was collected with Webropol survey that was effectuated in the summer of 2021. Participation was voluntary. The respondants consisted of parents of families living in Jätkäsaari and Kalasatama areas whose families included at least one child in the age of 2 to 6. The survey was shared in local Facebook groups called Jätkäsaaren ja Ruoholahden vanhemmat and Kalasataman lapset ja lapselliset. The reasons why Jätkäsaari and Kalasatama were chosen for the areas to study was their recent development, expected time of completion and their popularity amongst families with children. Utilizing the data collected by the survey in order to improve the housing satisfaction of families with children in the future planning of new housing and residential areas is discussed in the end of the thesis.
Description
Supervisor
Lehto, Antti
Thesis advisor
Tervo, Anne
Lilius, Johanna
Keywords
lapsiperheet, asumispreferenssit, kaupunkiasuminen, asuntosuunnittelu
Other note
Citation