Puheenkompression toteuttaminen signaaliprosessorilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Laitteistotekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
fi
Pages
61
Series
Abstract
Tässä diplomityössä toteutetaan tehokas puheenkompressioalgoritmi 16-bittisellä signaaliprosessorilla. Toteutettava lineaariseen ennustukseen (LPC) perustuva algoritmi on suunnattu erityisesti kulutuselektroniikan sovelluksiin, joissa digitaalista puhetta halutaan tallentaa muistipiirille. Algoritmin koodaukseen käyttämä bittinopeus on noin 2.5 kbps, eli 64 kbps PCM-signaaliin verrattuna saavutetaan yli 25-kertainen kompressio. Puheenlaadultaan algoritmi on kilpailukykyinen muiden samaa bittinopeusluokkaa käyttävien menetelmien kanssa. Toteutuksessa käytetään Atmelin DSP-kontrolleripiiriä, joka sisältää 16-bittisen kiinteän pilkun signaaliprosessorin, A/D-muuntimia sekä muita I/O-lohkoja. Toteutettua algoritmia päästään siten testaamaan reaaliajassa piirillä. Työn lopputulos on miltei valmis laite, joka voi toimia esimerkiksi digitaalisen puhelinvastaajan pohjana. Algoritmin ohjelmointityö tehdään konekielisenä valmiin C-kielisen lähdekoodin pohjalta. Toteutettavan algoritmin ohella diplomityössä tarkastellaan myös yleistä puheenkoodauksen teoriaa ja vertaillaan eri tyyppisiä puheenkoodausmenetelmiä. Lisäksi käsitellään hieman myös toteutuksessa käytettävän DSP-kontrolleripiirin digitaalisuunnittelua ja laitteiston rakennetta.
Description
Supervisor
Hartimo, Iiro
Thesis advisor
Lipasti, Lauri
Keywords
speech coding, puheenkoodaus, compression, kompressio, LPC, LPC, vocoder, vokooderi, DSP, DSP, signal processor, signaaliprosessori, digital signal processing, digitaalinen signaalinkäsittely
Other note
Citation