Epäsymmetria ja vuorovaikutusilmiöt roottoridynamiikassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Rakenteiden mekaniikka
Mcode
Rak-54
Degree programme
Language
fi
Pages
70
Series
Description
Supervisor
Paavola, Juha
Thesis advisor
Puttonen, Jari
Keywords
Other note
Citation