Pitkien ja epäsäännöllisten työaikojen vaikutus yksilön hyvinvointiin globaalissa hajautetussa työssä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2011-04-23
Department
Major/Subject
Tietointensiivinen liiketoiminta
Mcode
T3008
Degree programme
Informaatioverkostot INF
Language
fi
Pages
23
Series
Description
Supervisor
Immonen, Stina
Thesis advisor
Koroma, Johanna
Keywords
työaika, globaali hajautettu työ, hyvinvointi, palautuminen, työstressi, elintavat
Other note
Citation