Arvon muodostuminen strategisessa kumppanuudessa - Asiakassuhteen johtamisen näkökulma. Tapaustutkimuksena Club Silja - Publicis Dialog - asiakassuhde

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2003
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Markkinointi, Suhdemarkkinointi, Asiakashallinta, Mainonta, Asiantuntijat, Yhteistyö, Kumppanuus, Varustamot, Matkailu, Laivaliikenne
Other note
Citation