Tutkimus titaanikarbidin sintrauksesta kobolttia ja nikkeliä sidosaineena käyttäen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1966
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
51 s. + liitt. 16
Series
Description
Supervisor
Tikkanen, M. H.
Keywords
Other note
Citation