Selvitys katkeamattoman tehonsyöttölaitteen tuotannon lopputestauksesta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-05-11
Department
Major/Subject
Sähkökäytöt
Mcode
S3016
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
6+84
Series
Abstract
UPS-laitteiden tarkoitus on suojata käyttäjiä sähköverkon häriötilanteilla ja taata erilaisten sähköisten toimintojen ja palveluiden toimintavarmuus verkkokatkoista huolimatta. Kuten muu eletkroniikkateollisuus myös UPS-laitteita valmistavissa yrityksissä tuotantomäärät ovat suuria, toimitusketjut verkottuneita ja kustannuksiin kohdistuu jatkuvasti leikkauspaineita Tässä ristipaineessa tuotannon tulisi pystyä valmistamaan asiakkaita tyydyttäviä laitteita. Tässä diplomityössä tarkastellaan erään yrityksen kykyä havaita lopputestauksen avulla laatuongelmat. Työssä pohditaan niin viallisuuden olemusta kui vikatilojen taustalla vaikuttavia meknismeja, jotta ymmärrettäisiin mitä lopputestauksessa tulisi etsiä. Laadukkaan tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on oleellista ymmärtää mahdollisten vikaantumisten juurisyyt, jotta prosessia ja näin ollen laatua voitaisiin hallita tehokkaasti. Fyysisten vikaantumisten lainalaisuudet ja mekanismit on ymmärrettävä, jotta laadunvarmistusjärjestelmä olisi tehokas. Työssä kerrataan myös eri laatufilosfioita ja niiden vaikutusta nykyaikaiseen suomalaiseen elektroniikkatuotantoon. Tutkimusosassa tarkastellaan tilastollisesti erään toimituserän tehdastestejä ja annetaan näihin havantoihin perustuen suositukset parannustoimenpiteistä asiakastyytyväsiyyden parantemiseksi.

The purpose of UPS devices is to protect their users agains perturbations in the power supplies and to guarantee up time in their processes. Like the rest of the industry involved in production on electronics the UPS industry is also under con-stant stress to produce high volume and lower costs using a diverse network of suppliers. Despite of this pressure companies are expected to produce devices that satisfy the clients. This thesis attempts to asses one producers capability to use production testing to identify insufficient quality. In order to understand what test-ing should attempt to find some effort has been put into reflecting what failure is, why they occur and what are the underlying root causes. It is essential to under-stand the underlying physical mechanisms of failure in order to assess the suitabil-ity of a quality management system. As quality can understood in different ways it is important to understand the development of the concept of quality during the last hundred years and how these influence the current practices. The case study provides an overview of the quality systemes deployed and an overview of the manufacturing testing process. A set of devices and their test re-sults are analyzed. Based on the findings some recommendations for improve-ments are given in order to further increase customer satisfaction.
Description
Supervisor
Kyyrä, Jorma
Thesis advisor
Henttonen, Teppo
Keywords
UPS, laatu, lean, luotettavuus, vikaantuminen, SPC
Other note
Citation