The pile – Texts with(out) and/or about “images”

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Karisalo
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Valokuvataide
Photography
Language
en
Pages
112
Series
Abstract
My thesis consists of two interlacing works, both in book format. The Pile – Texts With(out) and/or About "Images" approaches its target in the form of text, whereas Images for Possible Future Use in the Harmonised System is mainly a pictorial presentation. In closer inspection, this demarcation proves to be arbitrary by nature. In addition to their author, the books are also connected by a common theme: order. Images for Possible Future Use in the Harmonised System, self-published in 2017, mainly consists of photographs, but it also contains written images, poems of sorts. The poems are compilations of clippings from the Common Customs Tariff of the European Union, which is one kind of systematic picture of the world. I navigated its terms of classification just as I move with my camera in nature, government offices and simulators, and then picked out excerpts and reassembled them into new systems. The starting point and initial subject of the other, textual part of this thesis was three-dimensional imaging. I originally tried to study 3D by comparing it with photography and thus looking for similarities and differences between a familiar and a new form of technical imaging. As I proceeded, however, I noticed that the subject, 3D, was in fact becoming a tool or an apparatus rather than a topic. I also realised that I had used this tool in previous works as well, and now I was using it on my own thoughts. Basically, this work, The Pile, is a presentation of my thinking during two years of thinking about 3D and trying to present it with text.

Opinnäytetyöni koostuu kahdesta toisiinsa lomittuvasta kirjamuotoisesta osasta. The Pile – Texts With(out) and/or About "Images" lähestyy kohdettaan tekstin muodossa, kun taas Images for Possible Future Use in the Harmonised System on pääasiassa kuvallinen esitys. Tällainen rajanveto osoittautuu lähemmässä tarkastelussa kuitenkin lähinnä mielivaltaiseksi. Kirjoja yhdistää tekijänsä lisäksi kattoteema: järjestys. Omakustanteena kesällä 2017 julkaisemani Images for Possible Future Use in the Harmonised System on valokuvakirja, mutta se sisältää myös tekstuaalisia "kuvia", eräänlaisia runoja. Runot muodostuvat tekstileikkeistä, jotka ovat peräisin Euroopan Unionin yhteisestä tullitariffiluettelosta. Kyseinen luettelo on itsessään eräänlainen järjestelmällinen kuva maailmasta. Liikuin virallisten säädösten parissa kuten kamerani kanssa luonnossa, virastoissa ja simulaattoreissa: poimin otteita. jotka järjestin edelleen uusiksi järjestelmikseen. Opinnäytteen tekstiosion lähtökohtana ja aiheena on kolmiulotteinen kuvantaminen. Yritin alun perin tarkastella 3D-kuvantamista rinnastamalla sitä valokuvaan ja etsimällä siten yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia tutusta ja uudesta teknisen kuvantamisen muodosta. Työn edetessä kävi kuitenkin selväksi, että 3D:stä oli muodostumassa ennemminkin työkalu tai apparaatti kuin varsinainen aihe. Huomasin, että tätä työkalua olin käyttänyt myös valokuvia tehdessäni sekä lähestyessäni yhteiskunnallisia rakenteita, mutta tällä kertaa kohteena olivat omat ajatukseni. Käytännössä The Pile on esitys ajattelustani niiden kahden vuoden ajalta, joina olen yrittänyt ajatella kolmiulotteisuutta ja esittää ajatukseni tekstin muodossa.
Description
Supervisor
Weselius, Hanna
Thesis advisor
Knuutila, Japo
Keywords
photography, 3D, poetry, order, imaging, three-dimensional, writing, text
Other note
Teososa: Kuvat mahdollista tulevaa käyttöä varten harmonisoidussa järjestelmässä
Images for Possible Use in the Harmonised System
Citation