Globalizing Small Software Start-up through Partner and Alliance Management

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
123+
Series
Abstract
Tämä tutkielma keskittyy allianssien ja partnerien avulla tapahtuvan nopean kansainvälistymisen tutkimiseen. Tutkielman teoriaosio käy läpi kansainvälistymisteorioita, ptartneri- ja allianssiteorioita, sekä alliansseja yrittäjyysteorian näkökulmasta. Tutkielman case study osio tekee syväanalyysin LPG Innovations nimisen yrityksen kansainvälistymisaikeisiin. Tutkielma pyrkii vastaamaan kysymykseen: Miten pieni vähillä markkinointi - ja myyntiresursseilla varustettu ohjelmistoyritys voi pyrkiä kansainvälisille markkinoille partnerien ja allianssien avulla. Tutkimuksen aiheet ovat; 1. Muodostaa tutkielman teoriaosioon perustuva yleinen teoriamalli. 2. Kerrata objektiivisesti LPG:n kansainvälistymis- ja allianssitoimintoja. 3. Verrat LPG:n toimintaa kehitettyyn teoriamalliin. 4. Tehdä synteesi teorian ja käytännön löydösten suhteen ja vastata siten yllä esitettyyn tutkimuskysymykseen.
Description
Supervisor
Albäck, Lars
Keywords
Other note
Citation