Studium över giltighten av den Siebelska ekvationen för nödvändig dragkraft vid tråddragning, ävensom dysvinkelns, reduktionens och formförändringsmotståndets inverkan på verkningsgraden vid dragning av koppar, mässing och brons

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1947
Major/Subject
Metallioppi
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
81 s. + liitt. 16
Series
Description
Supervisor
Unckel, Herman
Keywords
Other note
Citation