An Interoperable Equipment Server for Building Automation Systems

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Interactive Digital Media
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
54
Series
Abstract
Purpose of this Master's Thesis is to explore the possibilities to integrate the management of the building automation systems and equipment. We would like to have a centralized management server, which integrates the monitoring and operating with different automation systems into one. Furthermore, these servers could be connected together to make the system more scalable and flexible. Nowadays, there are a considerable number of different protocols and industry standards at the building automation sector. Manufacturers have made their own customized tools to control the equipment. First step to make building automation systems centrally manageable is to use some standard way for communication between the different parts of the system. Of course, we also want to store all the equipment data in the same format, which makes the system more logical. All the equipment data available in standard format makes the development of the user interface easier. It also opens new possibilities for developing different kind of user interfaces. We should not limit the user interface to only one but to make it possible to make general as well as customized, mobile or automated user interfaces.

Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia taloautomaatiojärjestelmien ja -laitteiden hallinnan yhdistämistä. Visiona on toteuttaa keskitetty hallintapalvelin, jossa eri laitteiden valvonta ja hallinta yhdistyy. Hallintapalvelimet voidaan liittää toisiinsa, jolloin järjestelmästä tulee skaalautuvampi ja joustavampi. Nykyisissä järjestelmissä esiintyy huomattava määrä erilaisia laitevalmistajien kehittämiä käytäntöjä ja standardeja. Usein valmistajat tarjoavat laitteisiinsa juuri kyseistä tuotetta varten räätälöityä ohjausjärjestelmää. Askel oikeaan suuntaan keskitetyn hallinnan kannalta on käyttää yhteisesti sovittua yhteyskäytäntöä järjestelmän eri osien väliseen kommunikointiin. Tietysti haluamme myös esittää eri laitteiden tiedot samassa sovitussa muodossa, mikä osaltaan tekee järjestelmästä loogisemman. Tietojen säilyttäminen samassa muodossa tekee käyttöliittymäsuunnittelusta entistä helpompaa. Se mahdollistaa paremmin erilaisten käyttöliittymien kehittämisen. Ei ole tarkoituksenmukaista rajata käyttöliittymää yhdenlaiseen toteutukseen vaan mahdollistaa niin yleisten, räätälöityjen, mobiilien kuin automatisoitujenkin käyttöliittymien kehittäminen.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Pohja, Mikko
Keywords
Building automation, oBIX, oFMS, Equipment server, XForms, Rakennuksen automaatio, oBIX, oFMS, Laitepalvelin, XForms
Other note
Citation