Rakennettava selluloosatehtaaseen paperitehdas ja pienempi puuhiomo. Tarkoitus valmistaa vuodessa 3000 tonnia selluloosapergamiinia ja 4000 tonnia puumassapitoista, kiilloitettua, ohuempaa käärepaperia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1925
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
101
Series
Description
Supervisor
Albrecht, Uno
Keywords
Other note
Citation