Kehollisuus elokuvan äänisuunnittelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
18
Series
Abstract
Tässä kandidaatin tutkinnon kirjallisessa osiossa käsittelen ”kehollisuutta” elokuva-äänisuunnittelun välineenä sekä myös mahdollisena tavoiteltavana ruumiillisena kokemuksena, jonka elokuvantekijöinä pyrimme tuottamaan elokuvan kokijalle. Pyrin avaamaan kehollisuuskäsitettä perustuen äänen käyttöön ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Keskityn samaistumiseen ja myötäelämiseen, kokemuksellisuuteen, äänten viitteellisyyteen sekä niiden mahdollisiin vaikutuksiin kokijassa. Käyn läpi äänikerronnan ja ”kehollisen äänen” ominaisuuksia ja mahdollisuuksia. Käytän esimerkkeinä asiantuntijoiden, äänisuunnittelijoiden ja tutkijoiden tekemiä huomioita sekä omia käytännön kokemuksia ja kokeiluja.
Description
Supervisor
Koskinen, Pietari
Thesis advisor
Boullenger, Patrick
Keywords
kehollisuus, nonverbaalinen viestintä, dialogi, aistit
Citation