Design and implementation of component distance rule for Solibri Model Checker

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
(11) + 88
Series
Abstract
Different proximity requirements need to be satisfied when a building is designed. For example, there must not be too much distance between a toilet seat and a wash basin. On the other hand, some components must not be closer than a given distance. In this work, a new parametric rule has been implemented as a part of Solibri Model Checker to check these requirements. Building Information Modeling is used to design the modern era models and the previous trend of model design done with paper and pencil, only have been history. Solibri Model Checker software product uses BIM and analyzes BIM files with rules to find out problems and drawbacks in them. This thesis focuses one of the rules that checks, whether specific components exist within the range of the given maximum and minimum distances with certain parameters such as disciplines, classifications, methods and distance value. This thesis focuses on the implementation of a Component Distance module as a part of Solibri Model Checker. The work consists of all the phases of the software development life cycle for the Component Distance Rule. The requirements are based on requirements engineering from the perspective of the client and self-analysis. For designing, UML modeling language is used and MagicDraw as a tool. Java technology is used as the implementation programming language. The rule is tested both with automatic unit tests and manually. Consistency is maintained in the requirements validation and verification process to evaluate requirements against implemented software. Quality factors such as memory optimization, usability, performance are dealt using plug-ins and latest libraries.

Rakennusten suunnittelussa esiintyy erilaisia etäisyysvaatimuksia. Esimerkiksi WC-istuin ja pesuallas eivät saa olla liian kaukana toisistaan. Toisaalta jotkin komponentit eivät saa olla liian kaukana toisistaan. Tässä diplomityössä toteutettiin Solibri Model Checker -ohjelmistoon (SMC) uusi parametrisoitava sääntö tarkastamaan näitä asetettuja vaatimuksia. Tietomallinnusta (BIM) käytetään nykyaikaisten mallien suunnittelussa. Kynällä piirretyt mallit ovat historiaa. SMC analysoi tuotettuja tietomalleja sääntöjen avulla ja ilmoittaa niiden sisältämistä suunnitteluongelmista ja epäkohdista. Tässä työssä keskitytään yhteen sääntöön, joka tarkastaa, ovatko tietyt komponentit annetun enimmäis- tai vähimmäisetäisyyden päässä toisistaan. Sääntöä pystyy konfiguroimaan erilaisiin käyttötarkoituksiin muuttamalla käytettäviä luokitteluja, tarkastusmenetelmiä, etäisyysarvoa tai tarkastettavaa suunnittelualaa. Tässä diplomityössä keskitytään SMC:n Komponenttien etäisyys -sääntömoduulin toteutukseen. Työ sisältää kaikki ohjelmistokehityksen elinkaaren vaiheet. Säännölle asetetut vaatimukset perustuvat asiakkaan toiveisiin ja itseanalyysiin. Suunnittelussa apuna käytettiin UML-mallinnuskieltä ja MagicDraw -ohjelmistoa. Toteutus tehtiin Java-ohjelmointikielellä. Toteutusta testattiin sekä automaattitestein että käsin. Vaatimuksia validointiin ja arvioitiin toteutettua ohjelmistoa vastaan. Käyttämällä laajennuksia ja viimeisimpiä kirjastoja pyrittiin vaikuttamaan laatutekijöitä kuten esimerkiksi muistinkäytön optimointiin, käytettävyyteen ja suorituskykyyn.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Paasiala, Pasi
Törmä, Seppo
Keywords
geometric algorithm, geometrinen algoritmi, component distance rule, komponenttien etäisyys sääntö, building information modeling, tietomallinnus, Solibri Model Checker, Solibri Model Checker
Other note
Citation